PDA

Tüm Versiyonu Göster : Yapay Yemler ve Kullanım Teknikleri


alarga
03-02-2008, 01:30
BAZI ANA YAPAY YEM AİLELERİ VE KULLANIM TEKNİKLERİ

Yeni bir yem alırız. O rengarenk ve pırıl pırıldır. Güzeldir. Arkadaşlarımız da bu yemin çok avcı olduğunu söylerler. Biz de yeni yemimizle favori avlağımıza, içimizde büyük umutlar besleyerek gideriz. Boş geri alışlara katlanarak, bıkmadan usanmadan düzinelerce kez yemimizi atıp çekeriz. Ve nihayet yine böyle bir çekişin ardından, yapay yemimizden acıklı bir şekilde sarkan boş iğnelere üzülerek bakarız. Sabır taşmıştır. Bu yemden herhangi bir beklentimiz kalmamıştır. Artık yeni yemimiz, ne müstesnadır ne de gizemli bir tarafı kalmıştır. O, bizim için çok sıradan olmuştur. Belki de sadece cebimizden para almak için icat edilen bir zımbırtıdır. Ve yeri, tıpkı işe yaramayan diğerlerini de attığımız bir kutudur. İçimizden bu çöp parçasını bize satmak için onu övüp, diller döken satıcıya bir kızgınlık duyarız.
Eğer son zamanlarda, yukarıda yazılanlara benzer bir şeyler yaşadıysanız, bu metin sizin içindir.
Elbette siz, yapay yeminizi en doğru şekilde kullandığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Aslında ona gerçekten şans verdiğinize emin misiniz.Bu soru da nereden çıktı diyebilirsiniz. Ne de olsa siz, daha önce bu yeme çok benzeyen bir diğeri ile nasıl başarıyla balık yakaladıysanız, bu yeni yem için de aynı uygulamaları denediniz ama bu kez o çalışmadı. Hatta bu kez ilaveten, makineniz ile misinayı kimi zaman daha hızlı kimi zaman daha yavaş çektiğiniz halde sonuç alamadınız.
Görüyorum ki, işe en başından başlamalıyız. Şimdi siz birkaç soruya yanıt verin ve bu cevapları beraberce analiz etmeye çalışalım. Bunun sonucunda siz, gerek alışveriş sırasında gerekse satın aldığınız yemi kullanırken, daha bilinçli ve etkin olacaksınız.
Başlamak için küçük bir sınav;
1- Öncelikle, satın aldığınız bir yemin, imalatçı tarafından hangi yapay yem ailesinin bir ferdi olarak sınıflandırıldığına dikkat eder misiniz.
2- Satın aldığınız yemin gerektirdiği, kamış-makine-misina kombinasyonunu bilir misiniz.
3- Satın aldığınız yem için, imalatçının önerdiği kullanma tekniğini inceler misiniz.
4- Aslında yapay yeme rehberlik edenin, bizzat siz olduğunuzu aklınızdan çıkarır mısınız.
5- Kamışınızın su yüzeyine göre olan pozisyonunun, yapay yeminizin hareketlerini nasıl etkilediğini biliyor musunuz.
6- Yapay yeminize ekstra hareketler yaptırmak için kamışınızı kullanır mısınız.
7- Siz makine ile sarıp yeminizi çekerken, bu işlemi hızlandırdığınızda ya da yavaşlattığınızda yapay yemin nasıl davrandığını biliyor musunuz.
8- Yapay yeminizin, av sırasında, herhangi bir anda hangi derinlikte olduğunu daima kestirebilir misiniz.
9- Sürekli ve akıcı olarak, misinada oluşan boşluğu alabiliyor musunuz.
10- Daima yakalamayı hedeflediğiniz balığın türünü bilerek mi avlanmaya gidersiniz.

Eğer yukarıdaki soruların yarısından fazlasına hayır diyorsanız; yapay yem ile pratik avcılığa başlamadan önce, bu tür avcılığın teorisi hakkında kendinizi geliştirmeniz gerekir. Aksi halde, yapay yem kullanarak balık avlamanız, karanlık bir odada, tüfekle sinek vurmak kadar rastlantısal olacaktır.
“Ne münasebet! Ben bu şekilde bir sürü balık yakaladım” diyorsanız; Sizin adınıza mutluluk duyarız. Ama bu sadece, sizin, balıkların kendiliğinden kayığın içine atladığı türden
son derece özel avlakların yerini bildiğinizi gösterir.
Ne dersiniz, artık detaylara girmeye başlayalım mı?
Öncelikle, balık avlamada başarının ögelerinden bahsedelim. Biraz sonra göreceğimiz bu stratejinin duyurucusu, Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük balıkçılık dergisi olan In Fisherman’ın baş editörü Doug Stange’dir.
Stange’in sunduğu formül şudur;
B = Ba + Y+ S
B = Başarı ( balığın yakalanması )
Ba = Balık
Y = Yer
S = Sunum / takdim
Gördüğümüz gibi bu formülün içinde yapay yem hakkında bir şey yoktur. Buradan, acaba, yapay yem seçiminin “başarı” ile bir ilgisinin olmadığı, bu seçimin konu dışı olduğu sonucuna mı varmalıyız. Tabii ki değil. Yapay yem konusu, yukarıdaki formülde iki unsur içinde gizlenmiştir. Bunlardan ilki “Ba” yani “balık”tır. Buna göre, hedeflediğimiz türün alışkanlıkları, söz gelimi hangi periyotda ne tür balıklarla beslenmeyi tercih ettiği, bize seçeceğimiz yapay yemin boyutunu ve rengini bildirir. Diğeri ise “S” yani “Sunum/takdim”dir. Gerçekten de iyi bir takdim pek çok durumda başarının anahtarıdır. Takdim kolektif bir terimdir ve suyun yapısına, yapay yemin hareketinin hızına, çokluğuna, sıklığına gibi konulara atıfta bulunur. Diğer taraftan avlanırken batan bir yem mi yoksa yüzen bir yem mi kullanacağız ya da yüzeyde çalışan bir yem mi yoksa derinde çalışan bir yem mi kullanacağız gibi sorunlarla ilgilidir. Bize sunduğu çözümler, doğru kararlar almamızı sağlar.
Örneğin; dibi su altı bitkileri ve ilişkenlerle dolu, sığ bir avlakta, dalan bir yem kullanarak işimizi zorlaştırmak yerine, sığ sulara uygun yapay yemler ( seğirtme yemler gibi )ve teknikler ( yemi sürükleyerek çekmek – sırtı- gibi ) önererek işimizi kolaylaştırır.
Takdim konusunun en önemli noktası elbette tekniktir. Teknik, yapay yemi fırlattıktan sonra, geri çekerken kullandığımız çeşitli varyantları içerir. Bu ise gerek teorik gerekse pratik bilgi ve deneyim gerektirir. Teknik konusu, aynı yemin, aynı zamanda, aynı yerde neden farklı sonuçlar alabileceğinin de sebeplerini belirler. Kötü bir sunum diğer bir ifade ile yanlış teknik, balık yakalayamama sonucunu getirir.
Avlağa uygun sunum nedir? Bu soru birkaç basit cümle ile açıklanamayacak kadar komplikedir. Usta balıkçılar, her bir yemin ayrı ayrı yaklaşım ve teknik gerektirdiğini söylerler. Bu söylem biraz abartılı olsa da kesin olan, ana yapay yem aileleri ve onların kullanım metodları hakkında edinilecek olan bilginin faydalı hatta neredeyse zorunlu olduğudur. Bu büyük yem gruplarının her biri farklı bir tekniği gerektirir ve durmaksızın imal edilen yeni üretimler de pazardaki yerlerini alarak, en azından temel tekniklerin bilinmesi zorunluluğunun altını çizerler. Bu bilgiye sahip oldukça ve ustalık basamaklarını tırmandıkça, birkaç atıştan sonra sahip olduğumuz bir yapay yemi doğru değerlendirme ve bu yemden en verimli balıkçılığın hangi metodla yapılabileceğini keşfetme etkinliğimiz artacaktır.
Şimdi bu ana yapay yem ailelerini ve onların önemli alt türlerini inceleyelim.
I- WOBBLERS ( Sallanan/bocalayan yemler )
Genel olarak söylersek, bunlar su canlılarına benzetilerek tasarlanmış yapay yemlerdir. Tahta ya da plastikten yapılmışlardır. Tek veya daha çok parçadan oluşmuşlardır. Çoğu çeşitli eklerle donatılmışlardır. Çeşitli tip ve biçimlerde dudaklar, tirübinler ve pervaneler ve son zamanlarda çeşitli boyutlarda slikon parçacıklar gibi. Bu tür yapay yemlerin hareketleri, yapılarına bağlı olarak çok çeşitlidir. Adları “wobbler” ( sallanan/ bocalayan) olsa da çoğunlukla hareketleri “sallanmaya” benzemez. Çünkü bu grup, devasa miktarda melez üretimleri ile pek çok alt türü içerir.
Bu ana yem ailesine ait bazı örneklerin resimleri aşağıdadır;
[Only Registered Users Can See Links]

Biz burada, “wobbler” ismini en çok hak eden iki alt türü inceleyeceğiz. Bunlar aslında bir birlerine çok benzeyen ve aralarında küçük farklılıklar olan türledir. Karakteristik özellikleri yapay yemin ön tarafına yerleştirilen bir dudaktır. Her iki türün üyelerinin de batan, yüzen ve askıda kalan üretimleri mevcuttur.
a) Crankbait’ler
Bu tür yapay yemler derli toplu yekpare şekillerdedir. Çeşitli tip ve boyutlarda dudaklar eklenerek dizayn edilmişlerdir. Crankbait’in diğer benzeri türlerden farkı, sahip olduğu dudağın daha büyük olmasıdır. Bu iri dudak, yapay yemin daha derine inmesine neden olur. Bu tür yapay yemlerin hareketleri çok güçlüdür ve gayet rahat bir şekilde kamışın ucunda hissedilebilir. Bunun sonucu olarak, crankbait ile avcılık nispeten daha kolaydır ve balıkçıya fazladan bir efor yüklemez. Adıyla müsamma bir yem türüdür, “cran it back”, bu yemi fırlattıktan sonra tek düze bir şekilde makinemizin manivela kolunu çevirerek geri çektiğimiz de, yemin adını aldığı ve sudaki hareketini yapmak için bizden beklediği eylemi gerçekleştirmiş oluruz. Ayrıca bu teknikle iyi sonuçlar almayı da umabiliriz. Bu elbette böyle bir yemin en basit kullanım şeklidir. Biz çeşitli manevralarla yemimizin etkinliğini artırabiliriz;
İlk olarak, çekiş sırasında duraklamalar yapmaktan bahsedelim, bu eylemsiz kaldığımız sürelerde, yemimiz tipine bağlı olarak, ya yukarı doğru çıkacaktır ( floating ) ya da aşağı doğru inecektir ( sinking ). Bu çok basit fakat son derece etkili bir çekme tekniğidir. Bu duraklamalar, beklemeler tabii ki bir sigara molası kadar uzun olmamalıdır.
İkinci teknik, kamışımızla yemi normal bir şekilde çekmeyi ya da kamışla ani çekişlerle bu işlemi gerçekleştirmeyi kapsar. Bu teknikte kamışla her çekiş (normal ya da ani ) uygulamasından sonra muhakkak, makinemiz ile misinamızın boşluğunu derhal almayı unutmamalıyız.
Gerek kullanımlarının basitliği gerekse sonuçlarının tatminkar olması bu tür yemlerin en popüler yapay yemlerden olmasını sağlamıştır.
Crankbait alt grubuna ait resim örnekleri aşağıdadır.
[Only Registered Users Can See Links]
b) Twitchbait’ler ( Seğirtme yemler )
Twitchbait’ler ile crankbait’ler arasındaki fark, dudakların gövdelere göre olan oranından kaynaklanır. Twitchbait’lerin çoğunlukla klasik yapısı küçük bir dudakla donatılmış narin bir bedendir. Bu tasarım, yemin hareketlerini büyük ölçüde etkiler. Bu ürünün çok sayıda örneğinin hareketleri, kamışta zar zor hissedilebilir. Bu yemi kullananlar onu genellikle monoton bir şekilde geri çekerler. Bu teknik bazı durumlarda işe yaramakla beraber, gerçekte bu yapay yemin tüm potansiyelinden faydalanamama sonucunu doğurur. Uygun bir teknikle geri alındığında bu yem crankbaitten daha iyi sonuçlar alabilir. Bu yemin en verimli kullanılma şekli adında yer alan fiile uygun eylemde yatar. Yani “seğirtme-seğirme-birdenbire çekme” hareketi sonunda yem, yana doğru atlamalar, titremeler yapar sanki yaralı ya da hasta bir balık izlenimi verir. Diğer bir ifade ile kolay av görüntüsü çizer. Bu da predator balıkların çok ilgisini çeker, onları kışkırtır. Peki biz bu etkiyi nasıl veririz; kamışımızı ve makinemizi senkronize bir şekilde kullanarak bunu sağlarız. Balığı avlamayı düşündüğümüz derinliklere göre, kamışın ucuyla ani çekişler ya da normal çekişler yaparız. Bu tür yemleri yüzeyin hemen altındayken kontrolümüzde tutarız. Örneğin, kamışımızın ucu yukarıdayken kısa ve ani çekişlerle yemimizi suyun yüzünde hareketlendirebiliriz. Twitchbait’ler küçük dudaklara sahip olduklarından, derinlerde çalışmazlar. Genellikle 0.5-2 metre derinlikler arasındaki balıkçılıkta kullanılırlar. Bununla beraber pratik, bu tür yemlerle 4-5 metre derinlikteki balıkların da yakalanabileceğini göstermiştir.
Twitchbait’ler için örnek resimler aşağıdadır;
[Only Registered Users Can See Links]

II- JERKBAIT ( Salınım yapan yemler )
Son yıllarda giderek artan popülaritesi olan bir ana yem ailesidir. Bunlara dudaksız wobbler de denilebilir. Bu yemlerin amatörler tarafından çok aranılması, yeni modellerinin piyasaya sürülüşleri sırasında dükkanların önünde kuyruklar oluşması, bu familyayı bir fenomen haline getirdi.
Bu yemlerin diğerlerinden farkı nedir? Gerçekten en büyük balıkları cezp ettikleri doğru mudur? Yoksa tüm bunlar akıllıca planlanmış bir pazarlama tekniğinin yarattığı etkiler midir?
Jerkbait’ler büyük bir ailedir. Bunların bir kısmının idaresi kolaydır. Onları idare edememek daha zordur. Ancak bazı üyeleri de vardır ki ( özellikle klasik modeller ) onları ancak öğrenerek kullanabiliriz. Ve ilk dersler, bu tür yemleri kullanmada deneyimli bir kişinin gözetiminde olmalıdır.
Bu yapay yemlerin bazı ortak özellikleri vardır. Bir kere bu yemlerin dudakları yoktur.İkinci olarak da yemin verimi kullanıcının yaratıcılığına bağlıdır.
Jerkbait ailesinin bazı modellerine ilişkin resimler aşağıdadır;
[Only Registered Users Can See Links]

Şimdi bu yapay yem ailesinin üç alt türünü inceleyeceğiz.
a) Klasik Jerkbait’ler
Bu yapay yemlerin en uç örneği, klasik jerkbait’lerdir. Bu tür ile bazı bilgilere sahip olmadan hiçbir balık yakalanamaz. Bir diğer nokta da bu türün büyük yapay yemlerini kullanmak için, bunları fırlatabilecek özelliklere sahip ekipmanın olmasıdır. Çünkü bunlar 45gr ve daha ağır modellerdir.
Bunlar idaresi en zor yapay yemlerdir.Amatörden mutlak bir konsantrasyon ve yaratıcılık isterler. Bu yemlere gerek kamış gerekse makine ile aktif bir şekilde kılavuzluk etmek gerekir. Bu cümleden, ani çekişler, normal çekişler ve duraklamalar yapılmalıdır. Bu arada daima misinanın boşluğu alınmalıdır. Aksi halde misinanın gevşek olduğu bir anda yem ile ilişkimiz kesilmiş gibi olur, söz gelimi yeme bir balık vursa hissedemeyiz. Klasik Jerkbait’ler zor yemlerdir. Onları kullanmayı öğrenmek efor gerektirir. Bu yemleri sevmek zaman alır ama tüm bu külfete katlanmaya değecek yemlerdir. Trofe ölçüsünde balıklar bu yemlerle alınabilir.
Klasik Jerkbait resimleri aşağıdadır;
[Only Registered Users Can See Links]
[Only Registered Users Can See Links]

b) Pullbait’ler ( Çekilen/Sürüklenen yemler )
Bu yemin kullanılması yine ismindeki gibi olur. Klasik Jerkbait’lere göre birazcık daha kolay idare edilebilirler. Bu yapay yemi kullanırken yapacağımız “çekme/sürükleme” işlemi kamışın ucuyla yapılır ve bu uygulama sırasında aşırı hıza gerek yoktur. Bu teknik gerçekleştirilirken, suyun derinliğine bağlı olarak, kamışımızı suya doğru aşağı ya da yukarı doğru kaldırarak ama her iki halde de kamışın ucuyla yemi hareketlendiririz. Tek düze olarak geri sarış sırasında, dudakları olmamasına rağmen bu yemler hem sallanma hareketini hem de diğer hareketleri yapabilirler. Ancak bu yemler için en etkili teknik, bir taraftan kamışın ucuyla çekme, sürükleme hareketini yaparken diğer taraftan durmaksızın misinanın boşluğunu alarak çekmektir. Bu modellerin bütün türleri bir duraklama yapıldığında, yana doğru adeta dans ederek batarlar. Bu süre biraz uzun tutulursa, sonbahar turnaları için sağlam öldürücü bir yakalama yöntemi olabilir.
Pullbait’ler için resimler aşağıdadır;
[Only Registered Users Can See Links] [Only Registered Users Can See Links]
[Only Registered Users Can See Links]
c) Glider’ler ( planörler )
Aslında Jerkbait ana yem ailesine giriş için en elverişli yapay yemler bu alt türdür. Yine isimleri söz konusu yemlerin hareketlerini kusursuzca tanımlar. Bunlar her çekilişlerinden sonra, sağa sole doğru kayarak ilerlerler. Her türlü tatlı su ve deniz yırtıcısını cezbederler. Son derece etkilidirler. Yüzen ve batan türleri vardır. En önemli ve biricik özellikleri, ani çekilişler ve ardından gelen kısa duraklamalar esnasında yanlamasına sallanmanın en güzel örneklerini sunarlar. Özellikle, tembel ve uykucu predatorları avlamada faydalıdırlar. Bu yapay yemin batan türlerini kullanırken, avlandığımız suyun derinliğine de bağlı olarak, birkaç saniye duraklama/bekleme yapmak iyi bir tekniktir. Bu sırada yapay yem yavaşça batar ve zarifçe parıldar ( unutmadan bu teknikte de misina daima boşluğu alınmış olarak kullanılmalıdır) söz gelimi bir turnanın bu görüntüye direnmesi zordur.
Bu türün yüzen ( floating ) modelleri ise özellikle kalın sazlıkların bulunduğu yerlerde oldukça kullanışlıdır. Bu yemlere su yüzeyindeki hareketleri için yavaşça kılavuzluk edilmelidir. Bunlar da unutulmaz başarılara aracı olabilirler.
İşte birkaç glider ( planör ) örneği için resimler;
[Only Registered Users Can See Links]

III- YÜZEY YEMLERİ
Bu ailenin yemlerinin neden popüler olduğunu tahmin etmek zor değildir. Çünkü bu yemlerle avlanan kişi, yırtıcı balığın yeme vuruşunu, yakalanışını rastlantısal olarak değil, daima görebilir. Diğer yemler aynı niteliği vermezler. Bu nedenle, her yıl pek çok kişi yüzey balıkçılığı sanatında ustalaşmaya aday olur ve bu ailenin yemlerine yönelirler. Yüzey yemlerinin birkaç türü olmakla beraber, onların tümünün ortak özellikleri vardır.
Bir kere, hepsi yüzerler, kısmen su sathının dışındadırlar. İkinci olarak, bu yemler ani olarak çekildiklerinde önemli bir ses üretirler. Son olarak, yüzey yemlerinin hangi türü olursa olsun, vuran bir balığı etkili olarak tasmalamak kolay değildir. Balık yemin civarındayken ya da yeme ilişirken tasma atma iç güdüsü yenilmelidir. Temel kural balığın yukarıda bahsedilen faaliyetleri sırasında, suyun hareketlendiği görülse bile, dingin bir şekilde çekmeye devam etmektir. Tasma zamanı, kamışa balığın hissedilir ağırlığının binmesidir
Yüzey yemlerine örnek resimler aşağıdadır;
[Only Registered Users Can See Links]
[Only Registered Users Can See Links] [Only Registered Users Can See Links]
Bu ailedende önemli üç bireyi inceleyeceğiz.
a) Stickbait’ler ya da Yüzey Planörleri
Stickbait’ler veya diğer bir ifsde ile yüzey planörleri, şekillerinin silindirik şeritler halindeki bir dal,çomak ya da benzeri malzemeye benzemeleriyle diğerlerinden kolaylıkla ayırt edilebilir. Onlara yukarıda bahsettiğimiz planörlere ( Glider II/ c ) yapıldığı gibi kılavuzlık edilir. Kamışın ucu ile yapılan ani bir çekiş, onlara su yüzeyinde zig zag hareketi yaptırır. Uzaktan bu görüntü, bir yılanın yüzüşüne benzer. Bu tür yem ile avlanırken, yakalamayı planladığımız balığın tercihlerine göre tekniğimizi ayarlamalıyız. Eğer balık yavaş hareket eden nesnelere saldırıyorsa büyük duraklamalarla aksi halde ise yeme şiddetle hareket vererek avlanmayı sürdürmeliyiz. Diğer yapay yemlerde olduğu gibi kamış ile makinenin koordineli hareketleri başarının anahtarı olacaktır.
Stickbait için örnek resimler aşağıdadır;
[Only Registered Users Can See Links]
[Only Registered Users Can See Links] [Only Registered Users Can See Links]
b) Propbait’ler veya Pervaneler
Propbait’ler ya da pervaneler, bir metal türbini veya pervaneyle donatılmış yüzey yemleridir.Yemdeki bu eklentinin görevi suda hareketlenmeler meydana getirerek çevredeki yırtıcı balıkların dikkatini çekmektir. Bu tür yemle birkaç farklı teknik kullanılabilir. En temel olanları şunlardır;
İlki, misinayı geri sararken, küçük duraklamalar yapmak diğeri yeme, ani keskin çekişler yaparak kılavuzluk etmek sonuncusu ise yukarıda ki iki tekniği bir araya getirerek bazı kombinasyonlar yaratmaktır. Bazı pervanelere sadece suyun yüzeyinde kılavuzluk edilir bazıları ise kamışın ucuyla yapılan kısa ve ani bir çekişle bir saniye için suya dalar. Bu yemler her çekilişlerinde, pervaneleri sayesinde küçük su kabarcıkları yaratırlar, bu kabarcıklar onların çevrelerinde ışıltılı izler bırakırlar.
Örnek propbait resimleri aşağıdadır;
[Only Registered Users Can See Links] [Only Registered Users Can See Links]

c) Popper’ler
Bu tür yapay yemlerin gövdelerinin ön kısmında ( kafa kısımlarında ), bir çukurluk bulunur. Her çekilişlerinde, suyun bu çukur kısma girmesi, çarpmasının yarattığı, oluşturduğu özel sesler nedeniyle bu ismi almışlardır ( patlangaç ). Bunlarla balık avlama teknikleri şöyle özetlenebilir;
İlki, birbiri ardına, aralarına bir saniyelik duraklamaların girdiği seri çekişler yapmak. İkinci yöntem, çok kuvvetli çekişler yapmak ama bu kez aralarda daha fazla süren boşluklar, duraklamalar bırakmaktır. Bu metodlardan hangisinin seçileceğine balık karar verir. Balığın tepkisine göre, istediği tekniği uygulamak gerekir. Eğer derinlerdeki bir balığı su yüzeyine çağırmak istiyorsak, o halde çok daha keskin ve şiddetli çekişler yapmamız gerekmektedir.
Popper örneklerinin birkaç resmi aşağıdadır;

[Only Registered Users Can See Links]

[Only Registered Users Can See Links]
[Only Registered Users Can See Links]

IV- VERTİKAL ( DİKEY ) YEMLER
Bu tür yemler dikey (yukarıdan aşağıya ) avlanma çalışmaları için üretilmiştir. Büyük bir olasılıkla ilk ortaya çıkış, icat oluş sebepleri buzun altında avlanabilme isteğidir. Fakat biz onları demirlemiş ya da suların akışına bırakılmış bir kayıktan ya da benzeri su üstü yerlerden avlanmak için kullanmaktayız. Aslen, birbirine benzeyen çok sayıda vertikal yem vardır Bununla beraber özellikle bir tanesinden söz etmek gereklidir. Bu yem Salmo’nun Chubby Darter’idir. Pek çok vertikal yem, suya bırakıldıklarında, bırakıldıkları dikey doğrultudan çeşitli yönlere doğru uzaklaşarak batarlar. Bu sırada da dikey doğrultudan ayrılarak, büyük çaplar oluşturarak yüzerler fakat Chubby Darter modeli yem, bu hareketi gerçekleştirirken aynı zamanda bir wobbler gibi sallanma hareketini de gerçekleştirir. Böylece monoton bir şekilde batan yemlere oranla çok daha etkin olarak işlerler. Bu tür yemlerin olumsuzluğu, yemin batışı sırasında misine neredeyse başıboş bırakıldığı için bu sırada olan bir vuruşun ya da yakalanmanın hissedilebilme zorluğudur.
Chubby Darter ile avlanma tekniği üç aşamayı içerir. Bunların ilki yemin yaklaşık 5 ya da 60 cm kaldırılması, yükseltilmesidir. İkinci aşama bu mesafeden yemin bırakılarak batmasını sağlamaktır. Bu esnada, misina hemen hemen tamamen başı boş bırakılır. İstenilen derinliğe inilince, kamışın ucu suya doğru indirilir ve yemin hareketini tamamlayarak, tekrar dikey doğrultuya gelmesi beklenir. Yem durana kadar hareketini yapar, yüzer ve sallanır böylece yırtıcı balıkları tahrik eder. Balığın yakalanması büyük çoğunlukla bu üçüncü aşamada olur, bununla beraber ikinci aşamada da balık geldiği olur. Bundan başka diğer teknikler olarak, batış sırasında yeme yukarı doğru kısa zıplatmalar, sıçramalar yaptırmak ve daha sonra tekrar batarken suyun derinliğine bağlı olarak 2 ya da 10 saniyelik beklemeler yapmak önerilebilir. Bir diğeri, belirli bir derinlikte, yeme durgun ve narin bir şekilde bir dizi seri zıplatma ve sıçrama hareketi yaptırmaktır. Bunların dışında aşağıdaki üçlü iğneye, doğal bir yem parçası takmak son olarak da, ortadaki iğne ya da arkadaki iğne sisteminin yerine kullanılan yemin boyutuna bağlı olarak 5-8 cmlik bir misina ile bir jig ya da çıplak iğne bağlamak önerilebilir.
Aşağıda Chubby Darter (ilk iki resim) ve diğer vertikal yem örneklerinin resimleri ilave edilmiştir.[Only Registered Users Can See Links]
[Only Registered Users Can See Links] [Only Registered Users Can See Links]

ÖZET

Yukarıda en önemli yem ailelerinin ve bunların bazı alt türlerinin özelliklerini ve kullanım tekniklerini birkaç cümleyle anlatılmaya çalışılmıştır. Bu her bir aile hakkında çok daha hacimli yazılar kaleme alınabilir de ama daha önemlisi, burada yazılanlardan çok, sizin kişisel deneyimlerinizdir. Burada anlatılmaya çalışılan tekniklerden farklı yöntemlerle balıkları avlıyorsanız, doğrusu o dur. Ve elbette sizin için burada aktarılmaya çalışılanlardan daha değerlidir.
Yine de tüm bu yazı boyunca anlatılanlara ek olarak birkaç genel kurala daha değinmek gerekli olabilir.
-Kamışın sadece yemi atmak ve çekmek için kullanılmadığını hatırınızda tutunuz. Kamışın ucuyla yapacağınız manevralar ile yeminize çeşitli su katmanlarında kılavuzluk ediniz. Çeşitli varyetelerle, yemi daldırabilir, çıkartabilir, rotasını değiştirebilirsiniz. Kısacası yeminize ilave hareketler yaptırarak onun etkinliğini artırabilirsiniz.
-Eğer yemin su sathına yakın seviyede gelmesini istiyorsanız; yemin yüzen ( floating ) bir versiyonunu kullanınız. Sığ suda çalışan ( shallow runner )modelleri tercih ediniz. Kamışın ucunu yukarı ( yüksek tutunuz ) kaldırınız. Makine ile misinayı hızlı sarınız ve yeme kısa, agresif ( saldırgan ) çekişlerle rehberlik ediniz.
-Eğer yeminizle imalatçının üretim sırasında planlandığı azami derinliğe inmek istiyorsanız; misinanızın kalınlığını abartmayınız olabildiğince ince misina kullanınız. Kalın misina dalmayı engeller. Kamışınızı suyun üzerine doğru tutunuz ve hafif ( belli belirsiz ) çekişlerle yeminize kılavuzluk ediniz.
-Etkinliğinizi artırmak için kamış ve makinenin koordineli çalışmalarını sağlamayı öğreniniz. Sağ ve sol elinizi birbirinden bağımsız çalışmaya alıştırınız.
-Her zaman, işinizi görebilecek en kısa kamışı seçmeyi unutmayınız. Uzun kamış sizi yoracak ve balık tutma etkinliğinizi azaltacaktır.
-Batan ( sinking ) bir yem türü ile avlanırken, batması için ona izin veriniz. Ancak pek çok balığın yeme bu batma sırasında atladığını unutmayınız. Tam bir konsantrasyonla ava yöneliniz ve batış sırasında misinayı olabildiğince kontrol altında tutmaya çalışınız.
-Sık sık yemlerinizi değiştirmeyiniz. Seçtiğiniz tek bir yemi test etmek ve onun kullanım tekniklerine hakim olmak için zaman harcamak, sürekli yem değiştirip zaman kaybetmekten iyidir.
-Balık avlarken yeminizin, herhangi bir anda hangi derinlikte olduğunu bilmeye çaba sarfediniz.
-Işık değişiklikleri olduğu zaman, yapay yeminizin farklı renklerini deneyiniz. Bunun için favori yeminizin doğal ve canlı renklerini içeren örneğin iki tanesini yanınızda bulundurunuz.

NOT: Bu yazının hazırlanmasında, “How to Fish the Salmo Chubby Darter” ( [Only Registered Users Can See Links] Tackle- by-dy.com ) başlıklı pdf ve “ So Many Lures- So Little Time ” isimli ve Salmo firmasınca hazırlanmış makaleden (yazarı belli değil ) faydalanılmıştır. Resimler ise .ribolov-so.org.yu/html/vobleri.htm, dealsdirect.com.au, bassdozer.com/.../deep-diver-crankbaits.jpg, sovereignsuperbaits.co.uk/Lures/Hard_Bait, .landbigfish.com, smitybait.com/customs.shtml, .carnassiers.com, members.chello.nl, .angel.ussat.de, justmusky.com, achigan.net, eaglesportscenter.com, ciscokid.com, musky.com
capfaro.com, smith.co.jp, gotyatackle.com, fish4flies.com adreslerinden alınmıştır.

Rauf
03-02-2008, 07:27
Değerli calışmanız icin sizi kutlarım bölüm bölüm yalancı yem ceşitleri kullanımları hakkında detaylı bilgiler iceriyor TAYGUN kardeşim her halde bu konuyu sabitleyeceğini sanıyorum emeğinize elinize sağlık iyi günler dilerim.

Teaser
03-02-2008, 12:34
Çok Güzel ve Faydalı bir çalışma olmuş.Ellerinize ve emeğinize sağlık...Kesinlikle okunması gereken bilgiler bunlar.Kaynak bilgileri ve çeviri bilgileri adeta bilimsel araştırma niteliği katmış.Saygıyla eğiliyorum....:helal::helal::helal:

turna
03-02-2008, 22:14
Mert ellerine,emeğine sağlık.Güzel çalışma.

Lethe
04-02-2008, 12:06
Mert abi, emeğine sağlık.Gerçekten de oldukça detaylı, kapsamlı ve faydalı bir çalışma.Kolay bulunamayacak bir kaynak:helal::helal:

misterfish
16-02-2010, 00:10
Çok açıklayıcı ve rehber niteliğinde bir yazı.Emeğinize sağlık.Sahte seçiminde çok faydalı olacaktır.

Selamlar,

Kamil ESEN
16-02-2010, 07:33
Beğenerek okudum.Ama tekrar tekrar okunması gereken bigiler.Uygulama için şart.Paylaşıma teşekkürler..

levrek
17-02-2010, 07:43
Ellerine sağlık Mert,çok güzel olmuş.Zannedersem şimdi sırada bu yapayları kullanmak için gerekli olan makine-kamış özellikleri ve kombinasyonlarının anlatımı var:),sevgilerimle

ahmetto
15-03-2010, 18:52
Paylaşım için teşekkürler.

genç balıkçı
17-02-2011, 23:07
paylaşım için yürekten teşekkürler.çok önemli ve gerekli bilgiler bunlar.emeğinize sağlık...

Necati ARAT
18-02-2011, 12:29
Gerçekten at çek teorusunu öğrenmek isteyenler dikkatli okumalı ..
Çok hoş yararlı bilgiler..

Kamil ESEN
19-02-2011, 10:48
Güncel tutulması gereken bir bilgi gerçekten..Paylaşıma teşekkürler.

gerenimo01903
25-03-2011, 14:21
emeğinize sağlık,
bizim gibi amatör balıkçılığa merak salanlar için güzel bir kaynak olmuş
YILDIRIM KÜÇÜKÖZTAŞ
ADANA

semiyotic
25-09-2011, 17:24
teşekkürler... acemi olarak bana faydalı oldu :)

fuat.warsowa
16-05-2012, 09:48
emeginize saglik cok guzel bir calisma olmus uzun zamandir bu yapay yemler konusunda bir bilgi ariyordum. polonyada tatli su avciligi disinda bi secenek yok maglesef ve burdaki sularda turna icin yem cesitliligi cok fazla ve baligi yakalamak gercekten iyi bir bilgi ve tecrube istiyor. uzun zamandir bir turna avi yapmaya calisiyorum bir cok yapay yem kullnadim turnalar 2 m onumde surekli avlaniyorlar fakat bir turlu onlari kandirip bi av yapamadim bunun disinda sazan kizil kanat avladim fakat turnanin verdigi zevki vermiyorlar :) kismet isallah bu faydali bilgilerden sonra bi turna yakalama sansim olucak. tekrar faydali bilgiler icin tesekkurler.
ek olarak bir soru hafif bulanik 1-1.5mt derinlikte hangi tip yapay yem ve ne renk kullanmami tavsiye edersiniz.