RASTGELSİN AMATÖR BALIKÇILIK FORUMLARI

RASTGELSİN AMATÖR BALIKÇILIK FORUMLARI (http://www.rastgelsin.org/forum.php)
-   Atmosferle İlgili Herşey (http://www.rastgelsin.org/forumdisplay.php?f=76)
-   -   Küresel Isınma ve İklim Değişikliği (http://www.rastgelsin.org/showthread.php?t=5938)

MAVİ FENER 15-07-2009 21:56

Küresel Isınma ve İklim Değişikliği
 
Küresel Isınma ve İklim Değişikliği:


Son zamanlarda çevre alanındaki en temel sorunların başında, Küresel ısınma ve buna bağlı olarak ortaya çıkan olumsuz etkilerin geldiği bilinmektedir. Özellikle Sanayi Devriminin başlangıcından itibaren sera gazlarının atmosferdeki konsantrasyonlarında sürekli bir artış meydana gelmiştir. İnsan faaliyetleri sonucunda meydana gelen bu artış iklim sisteminin doğal dengesinin giderek bozulmasına neden olmaktadır.

İnsan faaliyetleri sonucunda atmosfere verilen gazların sera etkisi yaratması ile dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel ısınma denir. Sera gazları olarak adlandırılan CO2, N2O, CH4 gibi gazlar güneş ve yer radyasyonunu tutarak, atmosferin ısınmasında başlıca etken oluştururlar. Fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma, hızlı nüfus artışı, toplumlardaki tüketim eğiliminin artması gibi nedenlerle CO2’in atmosferdeki konsantrasyonu Sanayi Devrimi öncesine göre %25 daha fazladır ve her yıl %0,5 oranında artmaktadır.

1860 yılından günümüze kadar yapılmış olan gözlem ve kayıtlar ortalama küresel sıcaklığın, 0.5 – 0.8C kadar arttığını göstermiştir. Bilim çevreleri, atmosferde biriken sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik hiçbir tedbir alınmadığı taktirde, bu yüzyıl sonunda iklim değişikliği nedeniyle dünya sıcaklık ortalamasının 2 derece artacağını öngörmektedirler.

Küresel ısınma ve iklim değişimi birbirini tetiklemektedir. Buna bağlı olarak meydana gelebilecek felaketler zincirinin: Buzulların erimesi, Deniz suyu seviyesinin 60cm kadar yükselmesi, taşkınlar, kıyı kesimlerde toprak kaybı, temiz su kaynaklarının denize karışması ve su sorunu, yüksek sıcaklık artışıyla görülen aşırı buharlaşma ve kuraklık, yangınlar, göl ve ırmak sularında %20’lik azalma, bu değişikliklere dayanamayan bitki ve hayvan türlerinin yok olması ya da azalması, bazı bölgelerde aşırı ısınma nedeniyle virüs türlerinde değişiklik olması ve salgın hastalıkların gelişmesi, oluşacak göç dalgasıyla yerel ve global ölçekte taşıma kapasitesinin aşılması ve bunun sonucunda sorunların yaygınlaşması şeklinde seyredeceği ileri sürülmektedir.

Küresel ısınmanın etkileri, şimdiden Bangladeş, Maldiv Adaları, Pakistan ve Endonezya’da toprak kayıplarıyla kendini göstermektedir. Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin Sosyo-ekonomik ve politik boyutu da göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir.

Türkiye için geliştirilmiş iklim modellerine göre; küresel ısınma sonucu ülkemizde beklenen en önemli sorun, su sorunudur. Bunun yanı sıra tarım ve orman ürünlerinde azalışa, su kaynaklarının azalması sonucu enerji sıkıntısına, kıyı kesimlerden iç kısımlara doğru nüfus hareketine neden olması beklenmektedir. Son yıllarda ülkemizdeki ağaç kurumalarındaki hızlı artışın ve zararlı böcek salgınlarının artmasının asıl nedeni kuraklıktır.

Dünyada Sera etkisi yaratan çevre sorunlarının %46’sı Enerji Tüketimi, %24’ü Sanayi Faaliyetleri, %18’i Ormansızlaşma, %9’u Tarım ve %3’ü de Diğer kaynakların yarattığı emisyonlar nedeniyle oluşmaktadır. Buradan anlaşılmaktadır ki; Dünyadaki çevre sorununun en önemli nedeni Enerji Tüketimidir. Enerji Üretim sistemlerinde kullanılan yakıt türüne bağlı olarak da çevre sorunları artmaktadır.
Kaynak : [Bu Adresi (link) Görme Yetkiniz Yok BEDAVA'ya Üye Ol Sitemizden Faydalan....]

xnode 16-07-2009 12:04

Küresel ısınma konusu birçok kimseyi çok fazla enterese etmiyor. Sebebi ise, direkt olarak etkilenmeyeceklerini düşünmeleri.
Doğanın ekolojik dengesinde beslenme, besin zincirinin varlığı ile mümkün. İnsan da, besin zincirinin en üst halklarından bir tanesi.
Örneğin balıkçılık ile ilgili düşünürsek, özel türler hariç, hemen bütün balık türleri sıcaklık ve oksijen düzeyi töleransı çok düşük olan türlerdir. Yani örneğin 1 - 2 derecelik su sıcaklığı, 1mg/m3 lük oksijen değişimi bulundukları yeri terk etmelerine, doğurganlıklarının azalmasına toplu göçlere neden olur, daha yüksek artışlarda ise narkozite ve ölümler meydana gelir.

besin zincirinin bir halkası yok olduğunda, predatörü (yani onunla beslenen bir üst halkası) yiyecek sıkıntısı çektiğinden ya bölgeyi terk eder ya da ölür. Bu böyle yukarıya doğru devam eder ve tüm türler yavaş yavaş silinmeye başlar.
İşte; türlerin kaybolması, hayvan nesillerinin tükenmesi genel olarak bu değişimlere bağlı olarak gerçekleşir.

Küresel ısınma bu sebepten yeryüzündeki insan varlığını da tehdit ediyor. Besin türleri değiştiğinden, besin zinciri parçalandığından, insan da temel besin kaynaklarını bulmakta ve elde etmekte zorlanıyor, yeni arayışlara giriyor.

Uzun lafın kısası; küresel ısınma sadece birkaç derece sıcaklık artışı değil. Ben, "usta küresel ısınma var, kilma taktırırız olayı çözeriz" diyen kimseler de duymuştum :D


Saat 16:54.

Powered by vBulletin Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
TR Çeviri : organik81