Geri Git   RASTGELSİN AMATÖR BALIKÇILIK FORUMLARI > SOHBET ve EĞLENCE > TARTIŞMA, SOHBET ve HABERLER

TARTIŞMA, SOHBET ve HABERLER Güncel olaylar hakkında...
Yanıtla
 
Konu Araçları Görünüm Modları
Eski 18-02-2018, 10:09   #1
MAVİ FENER
Kaptan
 
MAVİ FENER kullanıcısının avatarı
 
Üyelik Tarihi: 13.06.09
Yaş: 69
Mesaj Sayısı: 2.259
Exclamation Türk Bayrağını ( Bayrağımız ) Hakkında Ne Biliyoruz
Tüzük

Karar Sayısı : 2001/2130
Ekli “Türk Bayrağı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük”ün yürürlüğe konulması; 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanununun değişik 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/2/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI


Türk Bayrağı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına

İlişkin Tüzük

MADDE 1 —25/1/1985 tarihli ve 85/9034 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Bayrağı Tüzüğünün 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1 —Bu Tüzük; Türk Bayrağının ve özel bayrakların standartlarını, bayrağın hangi kumaşlardan yapılacağını, hangi kapalı yerlere konulacağını, nerelere fon olarak takılacağı veya asılacağını, kamu kurum ve kuruluşlarında ve bunlar dışındaki yerlerde ne zaman ve nasıl çekileceğini, nasıl katlanacağını, Türk Silahlı Kuvvetleri yüzer birliklerinde ve Türk bandıralı ticaret gemilerinde Bayrak çekme ve indirme zamanlarını, Bayrak çekilirken ve indirilirken yapılacak törenlere dair hususları, kimlerin tabutlarına bayrak örtülebileceğini, ulusal geleneklere göre Bayrağın diğer kullanılma şekli ve yerleri ile Türk Bayrağı Kanununun uygulanmasına dair diğer esasları kapsar.”

MADDE 2 —Tüzüğün 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı kıt’a karargah ve kurumlar ile denizcilikle ilgili kamu kuruluşlarındaki Bayrak direkleri gemi direği şeklinde olabilir.”

“Standartlara uygun Bayrak direğinin bulunmadığı durumlarda ve açık havada yapılan izci, gençlik kampı gibi etkinliklerde Bayrak, saygıda kusur oluşturulmayacak bir biçimde mevcut malzemeden yararlanılarak yüksek bir yere çekilebilir.”

MADDE 3 —Tüzüğün 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Çekilme ve indirilme

Madde 8 — Bayrağın çekilmesi ve indirilmesine ilişkin esaslar aşağıda gösterilmiştir:

A) Sürekli çekili kaldığı yerlerde Bayrak, bakım, onarım ve yenisiyle değiştirilmesi için sabah veya akşam alacakaranlık zamanında törensiz olarak indirilir ve çekilir.

B) Her gün Bayrak çekilen yerlerde Bayrak, saat 8.00’de, günün bu saatte ağarmadığı hallerde ise gün ağardığında çekilir ve gün batımında indirilir.

C) Milli Bayram, genel tatil ve hafta tatilinde Bayrak çekilen yerlerde Bayrak, tatilin başlama saatinde, günün bu saatten evvel kararması halinde ise gün batımında çekilir, tatil süresince çekili kalır ve tatil sonunda gün batımında indirilir.

D) Bayrak, çeşitli nedenlerle değiştirilmesi gerekli durumlar ile yırtılmasına, ipin veya makaranın kopmasına sebep olabilecek rüzgar, fırtına ve benzeri durumlarda geçici olarak indirilebilir.”

MADDE 4 —Tüzüğün 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 —Bayrağın sürekli çekili kalacağı kuruluşlar aşağıda gösterilmiştir:

A) Cumhurbaşkanlığı,

B) Türkiye Büyük Millet Meclisi,

C) Anıtkabir,

D) Hükümet Konakları,

E) Polis, jandarma, hudut ve gümrük muhafaza karakolları ile hudut kapıları,

F) Bağımsız takım ve bölükler ile daha üst askeri birlik veya karargahlar,

G) Eğitim ve öğretim kurumları,

H) Köy ve mahalle muhtarlıkları,

İ) Yukarıda gösterilenler dışındaki kamu kurum ve kuruluşları,

J) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait fabrika ve işletmeler.”

MADDE 5 —Tüzüğün 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 — Seyir halinde bulunan gemilerle demirli, şamandırada, rıhtımda bağlı gemiler ve diğer deniz araçlarında her gün Bayrak çekilir.

Seyir halinde bulunan gemiler, Bayraklarını geceleri de çekili bırakabilirler.”

MADDE 6 —Tüzüğün 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 11 — Milli Bayram, genel tatil ve hafta tatili günlerinde Bayrak çekilecek yerler aşağıda gösterilmiştir:

A) Tören düzenlenen alanlar ile yönetmelik veya yönergelerde belirlenen tören alanları,

B) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

C) Siyasi parti merkez, il ve ilçe teşkilatları,

D) Fabrikalar,

E) İşletmeler.”

MADDE 7 —Tüzüğün 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kamu kurum ve kuruluşlarında Bayrak çekme esasları

Madde 15 — Kamu kurum ve kuruluşlarında Bayrak çekme aşağıdaki esaslara göre uygulanır:

A) Aynı alanda birden çok binaya yerleşmiş bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında tek Bayrak çekilir. Ayrı alanlarda birden çok binaya yerleşmiş kamu kurum ve kuruluşlarında ise her binaya Bayrak çekilir. Birden çok kamu kurum ve kuruluşunun bulunduğu bir binaya mülki idare amirinin belirlediği kurumca tek Bayrak çekilir.

B) Bağımsız takım ve bölükler, daha üst askeri birlik ve karargahlar ile tören yapma olanağı bulunan okul, emniyet teşkilatı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, Milli Bayram, genel tatil ve hafta tatili başlangıcında ve bitiminde tören yapmak üzere ayrı bir Bayrak direği bulunur. Bu yerlerde tek bir Bayrak direği mevcut ise Bayrak, tören zamanından uygun bir süre önce indirilir. Bayrağın törenle çekilmesinde ve indirilmesinde 22 nci madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 8 —Tüzüğün 22 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bayrak Töreni ve Bayrağın Katlanması

Madde 22 — 1) Bayrak, aşağıda belirtilen şekilde törenle çekilir ve indirilir :

A) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki bayrak törenlerinde, bir subay veya astsubay komutasında, birliğin seviyesine uygun sayıda silahlı erlerden oluşan bir saygı kıt’ası, Bayrağın çekileceği veya çekili bulunduğu direğin karşısında veya yakınında, varsa bando veya boru çalacak askerlerle birlikte cephe alır. Gerektiği kadar asker, Bayrağın direğe çekiliş veya indirilişi için hazır bulunur ve çekilmesinden sonra veya indirilmesinden önce Bayrağı selamlar. Varsa bando İstiklal Marşını veya boru Bayrak marşını (Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup gemilerde bando yoksa silistre) çalmaya başladığı anda subay ve astsubaylar elle, kıt’a tüfekle Bayrak çekilinceye veya indirilinceye kadar selam durur.

B) Küçük deniz araçlarında tören, serdümen tarafından yapılır.

C) Emrinde polis, jandarma gibi üniformalı personel bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında ve bu personelin bulunduğu karakollarda tören, (A) bendindeki esaslara göre yapılır.

D) Emrinde üniformalı özel güvenlik teşkilatı bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında Bayrak, bir güvenlik görevlisi tarafından çekilir ve indirilir. Güvenliği aksatmayacak şekilde yeterli sayıda personeli bulunan kuruluşlarda ise Bayrağı çeken ve indiren güvenlik görevlisiyle birlikte en az üç kişilik üniformalı personel şapkalı olarak Bayrağın çekilişi ve indirilişi sırasında Bayrağı selamlar.

E) Emrinde üniformalı personel bulunmayan kurumlarla yabancı ülkelerdeki resmi ve milli binalardaki törenlerde, Bayrağı çeken veya indiren kişi başı açık olarak bulunur, çekilmesinden sonra veya indirilmesinden önce Bayrağı selamlar.

F) Okullardaki Bayrak töreninde Bayrağı çeken veya indiren kişi çekilmesinden sonra veya indirilmesinden önce Bayrağı selamlar. Öğretmenler, öğrenciler ve diğer kişiler törene başları açık olarak saygı duruşu ile katılırlar. Varsa bando eşliğinde, yoksa boru veya komutla İstiklal Marşı söylenir.

G) Türk bandralı ticaret gemilerinde tören, üç kişilik mürettebatla üniformalı olup olmadıklarına göre (A) veya (E) bentlerinde, küçük deniz araçlarında ise (E) bendinde belirtilen biçimde yapılır.

H) Özel yerlerde ve konutlarda tören, Bayrağı çekecek veya indirecek kişinin üniformalı olup olmadığına göre Bayrağı selamlaması suretiyle yapılır.

2) Bayrak, indirildikten veya 21 inci maddede belirtilen yerlere örtülme işleminden sonra aşağıdaki esaslara göre katlanır :

A) Normal, günlük kullanımda Bayrak, önce eni yönünde tam ikiye, sonra ay’ın üst kısmından tekrar tam ikiye katlanır. Beyaz renkli kısım içte kalacak şekilde, uçum yönünden ve yıldızın uç kısmından başlayacak şekilde 1/3 oranında katlanır. Uçkur kısmı, katlanmış olan bölümün içinde tam olarak yer alacak şekilde son katlama yapılır. Bu son durumda katlanmış Bayrağın her iki yüzünden de beyaz renkli ay ve yıldızın hiçbir kısmı görülmeyecektir. Normal günlük kullanımda Bayrağın katlama şekli Ek-5 de gösterilmiştir.

B) Tabutlara eni 200 cm olan Bayrak örtülür. Tabutlara örtülen Bayrak, önce yıldızın tam üst kısmından, boydan eni yönünde arkaya doğru katlanır. Sonra yıldızın alt değme noktasından, eni yönünde yine boydan arkaya doğru katlanır. Arta kalan fazlalık yine arka kısma doğru katlanır. Yıldızın uçkur kısmına yakın noktasından arkaya doğru katlanır. Yıldızın diğer değme noktasından arkaya doğru iki kez katlanarak yıldızın en üstte kalması sağlanır. Tabutlara örtülen Bayrağın katlanma şekli Ek-6 da gösterilmiştir.

Şehit tabutuna örtülen Bayrak katlanmasından sonra şehit ailesine verilir.”

MADDE 9 —Tüzüğün 24 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu hallerde Bayrak, yavaş yavaş yarıya indirilir.”

“Sürekli çekilmeyen yerlerde Bayrak, önce tepeye kadar çekilir, sonra yarıya indirilir.”

MADDE 10 — Tüzüğün 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 25 —Yıkık, terkedilmiş, yapımı tamamlanmamış binalara, mutfak, tavla ve benzeri yerlere, çamur ve çöp dubası ile benzeri teknelere, 19 uncu maddede belirtilen binek taşıtları dışındaki kara taşıtlarına Bayrak çekilmez ve konulmaz.”

MADDE 11 — Danıştay tarafından incelenen bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 —Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


[Bu Adresi (link) Görme Yetkiniz Yok BEDAVA'ya Üye Ol Sitemizden Faydalan....]
__________________
İyi günler, bol güneşler dilerim.
Üstad Kaptan
Nuri DENİZ
İstanbul - 1949
İTÜ /Kimya ve İşletme Müh.


MAVİ FENER Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Sponsored Links
Eski 18-02-2018, 14:55   #2
hus213
Kaptan
 
hus213 kullanıcısının avatarı
 
Üyelik Tarihi: 26.05.12
Şehir: izmir
Yaş: 72
Mesaj Sayısı: 4.908
Varsayılan

Alıntı:
MAVİ FENER tafarından gönderildi Mesajı GörüntüleTüzük

Karar Sayısı : 2001/2130
Ekli “Türk Bayrağı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük”ün yürürlüğe konulması; 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanununun değişik 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/2/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI


Türk Bayrağı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına

İlişkin Tüzük

MADDE 1 —25/1/1985 tarihli ve 85/9034 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Bayrağı Tüzüğünün 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1 —Bu Tüzük; Türk Bayrağının ve özel bayrakların standartlarını, bayrağın hangi kumaşlardan yapılacağını, hangi kapalı yerlere konulacağını, nerelere fon olarak takılacağı veya asılacağını, kamu kurum ve kuruluşlarında ve bunlar dışındaki yerlerde ne zaman ve nasıl çekileceğini, nasıl katlanacağını, Türk Silahlı Kuvvetleri yüzer birliklerinde ve Türk bandıralı ticaret gemilerinde Bayrak çekme ve indirme zamanlarını, Bayrak çekilirken ve indirilirken yapılacak törenlere dair hususları, kimlerin tabutlarına bayrak örtülebileceğini, ulusal geleneklere göre Bayrağın diğer kullanılma şekli ve yerleri ile Türk Bayrağı Kanununun uygulanmasına dair diğer esasları kapsar.”

MADDE 2 —Tüzüğün 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı kıt’a karargah ve kurumlar ile denizcilikle ilgili kamu kuruluşlarındaki Bayrak direkleri gemi direği şeklinde olabilir.”

“Standartlara uygun Bayrak direğinin bulunmadığı durumlarda ve açık havada yapılan izci, gençlik kampı gibi etkinliklerde Bayrak, saygıda kusur oluşturulmayacak bir biçimde mevcut malzemeden yararlanılarak yüksek bir yere çekilebilir.”

MADDE 3 —Tüzüğün 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Çekilme ve indirilme

Madde 8 — Bayrağın çekilmesi ve indirilmesine ilişkin esaslar aşağıda gösterilmiştir:

A) Sürekli çekili kaldığı yerlerde Bayrak, bakım, onarım ve yenisiyle değiştirilmesi için sabah veya akşam alacakaranlık zamanında törensiz olarak indirilir ve çekilir.

B) Her gün Bayrak çekilen yerlerde Bayrak, saat 8.00’de, günün bu saatte ağarmadığı hallerde ise gün ağardığında çekilir ve gün batımında indirilir.

C) Milli Bayram, genel tatil ve hafta tatilinde Bayrak çekilen yerlerde Bayrak, tatilin başlama saatinde, günün bu saatten evvel kararması halinde ise gün batımında çekilir, tatil süresince çekili kalır ve tatil sonunda gün batımında indirilir.

D) Bayrak, çeşitli nedenlerle değiştirilmesi gerekli durumlar ile yırtılmasına, ipin veya makaranın kopmasına sebep olabilecek rüzgar, fırtına ve benzeri durumlarda geçici olarak indirilebilir.”

MADDE 4 —Tüzüğün 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 —Bayrağın sürekli çekili kalacağı kuruluşlar aşağıda gösterilmiştir:

A) Cumhurbaşkanlığı,

B) Türkiye Büyük Millet Meclisi,

C) Anıtkabir,

D) Hükümet Konakları,

E) Polis, jandarma, hudut ve gümrük muhafaza karakolları ile hudut kapıları,

F) Bağımsız takım ve bölükler ile daha üst askeri birlik veya karargahlar,

G) Eğitim ve öğretim kurumları,

H) Köy ve mahalle muhtarlıkları,

İ) Yukarıda gösterilenler dışındaki kamu kurum ve kuruluşları,

J) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait fabrika ve işletmeler.”

MADDE 5 —Tüzüğün 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 — Seyir halinde bulunan gemilerle demirli, şamandırada, rıhtımda bağlı gemiler ve diğer deniz araçlarında her gün Bayrak çekilir.

Seyir halinde bulunan gemiler, Bayraklarını geceleri de çekili bırakabilirler.”

MADDE 6 —Tüzüğün 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 11 — Milli Bayram, genel tatil ve hafta tatili günlerinde Bayrak çekilecek yerler aşağıda gösterilmiştir:

A) Tören düzenlenen alanlar ile yönetmelik veya yönergelerde belirlenen tören alanları,

B) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

C) Siyasi parti merkez, il ve ilçe teşkilatları,

D) Fabrikalar,

E) İşletmeler.”

MADDE 7 —Tüzüğün 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kamu kurum ve kuruluşlarında Bayrak çekme esasları

Madde 15 — Kamu kurum ve kuruluşlarında Bayrak çekme aşağıdaki esaslara göre uygulanır:

A) Aynı alanda birden çok binaya yerleşmiş bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında tek Bayrak çekilir. Ayrı alanlarda birden çok binaya yerleşmiş kamu kurum ve kuruluşlarında ise her binaya Bayrak çekilir. Birden çok kamu kurum ve kuruluşunun bulunduğu bir binaya mülki idare amirinin belirlediği kurumca tek Bayrak çekilir.

B) Bağımsız takım ve bölükler, daha üst askeri birlik ve karargahlar ile tören yapma olanağı bulunan okul, emniyet teşkilatı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, Milli Bayram, genel tatil ve hafta tatili başlangıcında ve bitiminde tören yapmak üzere ayrı bir Bayrak direği bulunur. Bu yerlerde tek bir Bayrak direği mevcut ise Bayrak, tören zamanından uygun bir süre önce indirilir. Bayrağın törenle çekilmesinde ve indirilmesinde 22 nci madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 8 —Tüzüğün 22 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bayrak Töreni ve Bayrağın Katlanması

Madde 22 — 1) Bayrak, aşağıda belirtilen şekilde törenle çekilir ve indirilir :

A) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki bayrak törenlerinde, bir subay veya astsubay komutasında, birliğin seviyesine uygun sayıda silahlı erlerden oluşan bir saygı kıt’ası, Bayrağın çekileceği veya çekili bulunduğu direğin karşısında veya yakınında, varsa bando veya boru çalacak askerlerle birlikte cephe alır. Gerektiği kadar asker, Bayrağın direğe çekiliş veya indirilişi için hazır bulunur ve çekilmesinden sonra veya indirilmesinden önce Bayrağı selamlar. Varsa bando İstiklal Marşını veya boru Bayrak marşını (Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup gemilerde bando yoksa silistre) çalmaya başladığı anda subay ve astsubaylar elle, kıt’a tüfekle Bayrak çekilinceye veya indirilinceye kadar selam durur.

B) Küçük deniz araçlarında tören, serdümen tarafından yapılır.

C) Emrinde polis, jandarma gibi üniformalı personel bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında ve bu personelin bulunduğu karakollarda tören, (A) bendindeki esaslara göre yapılır.

D) Emrinde üniformalı özel güvenlik teşkilatı bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında Bayrak, bir güvenlik görevlisi tarafından çekilir ve indirilir. Güvenliği aksatmayacak şekilde yeterli sayıda personeli bulunan kuruluşlarda ise Bayrağı çeken ve indiren güvenlik görevlisiyle birlikte en az üç kişilik üniformalı personel şapkalı olarak Bayrağın çekilişi ve indirilişi sırasında Bayrağı selamlar.

E) Emrinde üniformalı personel bulunmayan kurumlarla yabancı ülkelerdeki resmi ve milli binalardaki törenlerde, Bayrağı çeken veya indiren kişi başı açık olarak bulunur, çekilmesinden sonra veya indirilmesinden önce Bayrağı selamlar.

F) Okullardaki Bayrak töreninde Bayrağı çeken veya indiren kişi çekilmesinden sonra veya indirilmesinden önce Bayrağı selamlar. Öğretmenler, öğrenciler ve diğer kişiler törene başları açık olarak saygı duruşu ile katılırlar. Varsa bando eşliğinde, yoksa boru veya komutla İstiklal Marşı söylenir.

G) Türk bandralı ticaret gemilerinde tören, üç kişilik mürettebatla üniformalı olup olmadıklarına göre (A) veya (E) bentlerinde, küçük deniz araçlarında ise (E) bendinde belirtilen biçimde yapılır.

H) Özel yerlerde ve konutlarda tören, Bayrağı çekecek veya indirecek kişinin üniformalı olup olmadığına göre Bayrağı selamlaması suretiyle yapılır.

2) Bayrak, indirildikten veya 21 inci maddede belirtilen yerlere örtülme işleminden sonra aşağıdaki esaslara göre katlanır :

A) Normal, günlük kullanımda Bayrak, önce eni yönünde tam ikiye, sonra ay’ın üst kısmından tekrar tam ikiye katlanır. Beyaz renkli kısım içte kalacak şekilde, uçum yönünden ve yıldızın uç kısmından başlayacak şekilde 1/3 oranında katlanır. Uçkur kısmı, katlanmış olan bölümün içinde tam olarak yer alacak şekilde son katlama yapılır. Bu son durumda katlanmış Bayrağın her iki yüzünden de beyaz renkli ay ve yıldızın hiçbir kısmı görülmeyecektir. Normal günlük kullanımda Bayrağın katlama şekli Ek-5 de gösterilmiştir.

B) Tabutlara eni 200 cm olan Bayrak örtülür. Tabutlara örtülen Bayrak, önce yıldızın tam üst kısmından, boydan eni yönünde arkaya doğru katlanır. Sonra yıldızın alt değme noktasından, eni yönünde yine boydan arkaya doğru katlanır. Arta kalan fazlalık yine arka kısma doğru katlanır. Yıldızın uçkur kısmına yakın noktasından arkaya doğru katlanır. Yıldızın diğer değme noktasından arkaya doğru iki kez katlanarak yıldızın en üstte kalması sağlanır. Tabutlara örtülen Bayrağın katlanma şekli Ek-6 da gösterilmiştir.

Şehit tabutuna örtülen Bayrak katlanmasından sonra şehit ailesine verilir.”

MADDE 9 —Tüzüğün 24 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu hallerde Bayrak, yavaş yavaş yarıya indirilir.”

“Sürekli çekilmeyen yerlerde Bayrak, önce tepeye kadar çekilir, sonra yarıya indirilir.”

MADDE 10 — Tüzüğün 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 25 —Yıkık, terkedilmiş, yapımı tamamlanmamış binalara, mutfak, tavla ve benzeri yerlere, çamur ve çöp dubası ile benzeri teknelere, 19 uncu maddede belirtilen binek taşıtları dışındaki kara taşıtlarına Bayrak çekilmez ve konulmaz.”

MADDE 11 — Danıştay tarafından incelenen bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 —Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


[Bu Adresi (link) Görme Yetkiniz Yok BEDAVA'ya Üye Ol Sitemizden Faydalan....]
Hoş gelmişsiniz Nuri bey her paylaşımınızı zevkle izledim ellerinize sağlık
__________________
Hüseyin Altınay
30 Temmuz 1946
Bornova/İzmir
Kan Gurubu:B.Rh (+)
hus213 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Yanıtla

Sosyal Paylaşım

Konu Araçları
Görünüm Modları

Gönderme Kuralları
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
SimgelerAçık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu Kapalı

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıtlar Son Mesaj
Misine Hakkında Ne Biliyoruz? MAVİ FENER Dökümanlar ve Makaleler 1 21-02-2016 10:00
Yanıklar hakkında ne biliyoruz MAVİ FENER SAĞLIK 0 18-07-2009 19:19
Ticaret Gemileri Hakkında Ne Biliyoruz MAVİ FENER Temel Bilimler 0 14-06-2009 14:35
Hamsi Balığı Hakkında Ne Biliyoruz MAVİ FENER Deniz Balıkları 0 14-06-2009 01:17


Saat 03:54.